Privacyverklaring Zangvereniging De Drieban

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zangvereniging De Drieban (hierna: Driebankoor) verwerkt van haar leden of deelnemers van een concert.

Indien je lid wordt van het Driebankoor, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan het Driebankoor verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Het bestuur van het Driebankoor,
Hemmerbuurt 57
1607 CD Hem,
0651341981,
KvK nummer 406255296
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Welke gegevens verwerkt Het Driebankoor en voor welk doel?
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a)         voor- en achternaam, geboortedatum,
            b)         adresgegevens eventueel postadres
            c)         telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d)         overige persoonskenmerken die nodig zijn zoals aantal jaren koorlid en stempartij.
            e)         foto’s gemaakt tijdens uitvoering of concert en voor het ‘toetenblad’.


2.2       Het Driebankoor verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
            a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor aanvragen oorkonde en voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de verkregen informatie,
            b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het Driebankoor;
            c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
            d)         Aantal jaren koorlid wordt gebruikt om voor jubileumjaren oorkondes aan te vragen
            e)         Er worden foto’s gemaakt tijdens de uitvoeringen en concerten. Deze foto’s worden aan alle leden ter beschikking gesteld en een paar worden gepubliceerd via Facebook en de website www.Driebankoor.nl . De foto voor het ‘toetenblad’ wordt aan alleen aan leden verstrek

2.4         In het kader van kaarten bestellen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:            a)         Naam, adres, telefoonnummer            c)         emailadres

2.5       Het Driebankoor verwerkt de in sub 2.4 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         naam, adres en telefoonnummer worden gebruikt om eventueel kaarten op te sturen of telefoneren voor informatie. Deze gegevens worden na het concert verwijderd.
b)         het emailadres wordt gebruikt om een bevestigingsmail toe te sturen en nieuwe concerten aan te kondigen.E-mail berichtgeving

  1. Email berichtgeving.
    Het Driebankoor gebruikt je naam en e-mailadres om je middels e-mails informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van het Driebankoor te verstrekken. Dit ook na einde lidmaatschap. Je kunt je hiervoor afmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  2. Bewaartermijnen

    Het Driebankoor verwerkt en gebruikt je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal 2 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend wordt je emailadres opgeslagen en gebruikt om je op de hoogte te houden van de concerten. Hiervoor kan je je afmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  3. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft het Driebankoor passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

6.Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1     Via de ledenadministratie van Het Driebankoor (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het Driebankoor zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

6.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens en foto’s als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop het Driebankoor je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris via iDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.