28 april 2019

Oranje - en Bevrijdingsconcert

Lang geleden, het Driebankoor neemt u terug in de tijd, heeft de geschiedenis zich hevig geroerd. De Nederlanden vallen door allerlei besluiten van Keizer Karel V onder het Habsburgse Rijk, en later onder de heerschappij van zijn zoon Koning Filips de tweede.

Er ontstaat een grote wrijving tussen de Habsburgers en de Nederlanders die ongetwijfeld hun bron vinden in religieuze aard. Karel V. strijd verwoed tegen de “ketters“ in 1550 en verbied afbeeldingen, boeken, en het bezoeken van ‘anders gelovige’ bijeenkomsten.

Filips zet de vervolging van de inquisitie met plezier voort. Nederlanders echter sympathiseren met de vervolgde slachtoffers,  Landvoogdes, Margaretha van Parma, schort tijdelijk de vervolging op. Dit besluit leidt tot de beeldenstorm in 1566. Vanwege onvrede over de Spaanse overheersing worden Katholieke beelden en kunst vernield. Ziehier het onvermijdelijke startschot voor de 80 jarige oorlog.  

Het Driebankoor zingt n.a.v. dit gebeuren het alom bekende Geuzenlied Merck toch hoe Sterck, waarin op niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt wordt hoe het Nederlandse volk over deze Spaanse overheersing denkt. Willem van Oranje (1533-1584), en anderen hebben geprobeerd de boel te sussen, en verzocht om vrijheid van geloof en geweten in te stellen. Dit heeft echter niet geholpen. Vele  scharen zich openlijk achter Willem van Oranje de stamvader van ons koningshuis. Het gevolg is u allen bekend.

Het Driebankoor zal  u graag onder leiding van hun dirigent Jan Verhoef door deze periode heen leiden, en zo samen met u tot verbinding en vrede komen, welke wij sinds het einde van de 2de wereldoorlog jaarlijks vieren op 5 mei , maar welke wij tot in lengte van dagen hopen te behouden. De keuze voor de muziek is gerelateerd aan vaderlandsliefde, de natuur, vrede en geloof welke voor velen een belangrijk houvast is. U kunt genieten van o.a. het prachtige Exodus, een volksopstand en belofte aan een beloofd land, wat heden ten dage nog zo actueel is. Het gevoelige Frieden, George Rathbone’s Rejoice en vele andere sfeervolle liederen die toch zo toepasselijk in het alledaagse leven zijn.

m.m.v. Jaap Kramer achter het orgel en Peter Bontje aan de vleugel. 

Wilt u komen luisteren naar het Oranje -  en Bevrijdings concert? Kaarten hiervoor kunnen worden gereserveerd via onze website www.driebankoor.nl, via de leden of via Mary Vriend  0228 542728.
Bij geen gehoor: 06 51341981

Entree €10,00  incl. pauzedrankje   kinderen tot 15 jaar gratis

Ned. Hervormde Kerk / cultureel Centrum De Triangel Kerkweg 113 Venhuizen

 

23 december 2018

KERSTCONCERT  met medewerking Sterre van Boxtel (www.sterremusic.nl)

Kerst 2018 Driebankoor olv Jan Verhoef
Musicale begeleiding van Deborah Pardy, Pierre Decroos en Aarnoud de Groen
Kerst 2018 publiek
Samenzang in Lucaskerk
Driebankoor met Sterre
Sterre van Boxtel sopraan soliste
Solisten Driebankoor
Margaret, Wendy, Theo en Nico

 

Afgelopen zondag 23 december heeft het Driebankoor onder leiding van Jan Verhoef een schitterend kerstconcert verzorgt waarbij een brede variatie aan kerstliederen ten gehore werd gebracht. Dit concert werd solistisch ondersteund door sopraan Sterre van Boxtel, en stond onder muzikale begeleiding van Deborah Pardy aan de vleugel, Pierre Decroos op hobo, Roland Goedhart op drum en Aarnoud de Groen achter het orgel in de St. Lucas kerk, Westeinde 2 in Venhuizen.

A Great and Mighty Wonder is een unieke muzikale bewerking van het verhaal over de geboorte van Jezus welke is gecomponeerd door de Amerikaanse componist en arrangeur Tom Fettke welke nog zelden wordt uitgevoerd in Nederland. Het was een fris en sprankelend concert.

Afgewisseld met een variatie aan herkenbare liederen werd de prachtige cantate Love Transcending ten gehore gebracht welke het publiek in de vorm van bekende fragmenten blij en verrassend in de oren klonken.

Fijn dat het publiek in grote getale aanwezig was. 

 

Scratch / MEEZINGCONCERT Tom Parker
30 juni 2018

Afgelopen zaterdag 30 juni is tot volle tevredenheid een zeer goed geslaagd Tom Parker Scratch concert uitgevoerd door leden van ons Driebankoor en zo’n 30 projectleden die zich hiervoor hebben aangemeld. Het thuis instuderen met maar één repetitiedag, hebben bewezen dat dit kan leiden tot een goed in elkaar zittende prima concert uitvoering. Dit onder leiding van onze enthousiaste dirigent Jan Verhoef. Die zijn uiterste best heeft gedaan om er een succes van te maken.

Afwisselend werd het publiek getrakteerd op het virtuoze optreden van de heren Jan Lenselink (vleugel) en André van Vliet (orgel) die het publiek toch altijd weer weten te raken.

Als verrassing traden op uit de eigen gelederen, Margaret Koning en Wendy Vroling, die een sprankelend duet ten gehore brachten. Kortom een zeer geslaagd evenement.

Een speciaal woord van dank aan de leden, projectleden, solisten, dirigent, en de organisatie van de Triangel/ N-H kerk en alle bezoekers aan ons concert.

 

Passieconcert ‘Olivet to Calvary’ door Driebankoor

Op zondag 25 maart 2018 om 15:30 uur heeft het Driebankoor de sfeervolle Passiecantate ‘Olivet to Calvary’ en Mendelssohns 'Psalm 42' ten gehore gebracht in de NH-kerk / Cultureel Centrum De Triangel in Venhuizen.

In deze fraai getoonzette passiecantate in de anglicaanse traditie bezingt Maunder (1858-1920) de laatste week uit het leven van Christus. Hij voert de luisteraar mee van de triomfantelijke intocht in Jeruzalem naar het smartelijke einde op de Calvarieberg. Expressieve solo’s en koorpartijen worden afgewisseld met ingetogen hymnes. Bij deze passiecantate sluit de door Mendelssohn muzikaal verwoorde Psalm 42 prachtig aan in de sfeer van dit concert.

Muzikale medewerking aan het passieconcert is verleend door organist Aarnoud de Groen en pianist Peter Bontje en de solisten Walther Deubel, Hans van Niekerk en Sabine Kirsten. Het Driebankoor onder leiding van haar vaste dirigent Jan Verhoef.

l


Passieposter


 

 

Klik HIER voor een impressie van het concert

Kerstconcert Driebankoor met Sterre van Boxtel

Het compleet uitverkochte kerstconcert van het Driebankoor op 17 december jl. was een groot succes. Het prachtige programma werd door ons publiek zeer gewaardeerd. We waren blij met Sterre van Boxtel als soliste, met Deboray Pardy aan de vleugel, met Pierre Decroos op de hobo en Aarnoud de Groen achter het orgel. Dit alles onder de bezielende leiding van onze dirigent Jan Verhoef.

Promo foto copy

 


Recensie